sha-koordinator

SHA-Koordinator: En nødvendig rolle innen byggeprosjekter

SHA-Koordinator: En nødvendig rolle innen byggeprosjekter

editorial

I byggebransjen er det særdeles viktig med god koordinering og oversikt for å sikre både effektivitet og sikkerhet. Et sentralt verktøy i dette arbeidet er SHA-koordinatoren. Hvem er denne personen, hvilke oppgaver har vedkommende, og hvorfor er SHA-koordinatoren så avgjørende for prosjektets suksess? Les videre for å bli bedre kjent med denne viktige rollen som ikke så mange kjenner til. Det er en utrolig viktig rolle i byggeprosjekter, og her kan du lære litt mer om den. 

Hva er en SHA-Koordinator?

SHA står for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. En SHA-Koordinator vil dermed være den som har ansvar for å koordinere alle aktiviteter relatert til disse tre områdene på et byggeprosjekt. Med andre ord er det en SHA-koordinator oppgave å sørge for at alle arbeidsprosessene foregår på en slik måte at arbeidsmiljøet er trygt og sunt for alle ansatte og at ingen helse- eller sikkerhetsrisikoer oppstår.

SHA-Koordinatorens stilling har blitt obligatorisk i alle byggeprosjekter i Norge som følge av byggherreforskriften. Denne forskriften innebærer at byggherren har det overordnede ansvaret for sikkerheten på byggeprosjektet, men at det i praksis ofte er SHA-koordinatoren som utfører disse oppgavene. Koordinatoren utfører forskjellige tester og prøver, og dobbeltsjekker at alt er som det skal på byggeplassen. Det er en viktig rolle for sikkerheten.

sha-koordinator

Hva gjør en SHA-Koordinator?

SHA-Koordinatorens hovedoppgaver består i å planlegge, koordinere og følge opp SHA-arbeidet på byggeplassen. Videre skal vedkommende sikre at alle involverte parter er informert om og etterlevere de relevante sikkerhetskravene. Dette innebærer blant annet å utarbeide og implementere sikkerhetsplaner, arrangere risikovurderinger, gjennomføre sikkerhetsinspeksjoner og veilede de ansatte om trygg adferd på arbeidsplassen. Planlegging, prosjektering og utførelse er de tre tingene enhver koordinator må planlegge. Da får man fulgt opp hele prosessen fra planlegging til ferdig bygning. 

Hvorfor er SHA-Koordinator viktig?

SHA-Koordinatorens rolle er avgjørende fordi god koordinering av sikkerhetsarbeidet er grunnleggende for arbeidernes helse og sikkerhet. Feil, ulykker og skader kan ikke bare ha alvorlige konsekvenser for de ansatte, men kan også forsinke prosjektet og føre til store økonomiske tap. En god SHA-Koordinator bidrar til å redusere disse risikoene gjennom forebyggende arbeid. 

Vi kan derfor konkludere med at en kompetent og engasjert SHA-Koordinator kan være en uvurderlig ressurs for ethvert byggeprosjekt. Skal du igangsette et byggeprosjekt og trenger en dyktig SHA-Koordinator? Ta en titt på Imperium Summa https://www.imperiumsumma.no/. De tilbyr profesjonelle tjenester innen SHA-koordinering og har den erfaringen og ekspertisen du trenger for å sikre et trygt og effektivt byggeprosjekt.